วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 มกราคม 2561

     นายอดุลย์  บรรจงจัด สถิติจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ณ สนามภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนาย... อ่านเพิ่มเติม...

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 มกราคม 2561

     นายอดุลย์  บรรจงจัด สถิติจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ สนามภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนายวี... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการตลาดประชารัฐ

โครงการตลาดประชารัฐ

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 นายอดุลย์ บรรจงจัด สถิติจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

        วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 นายจรูญ จิตรจามีกร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดพิจิตร ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด ( อ่านเพิ่มเติม...

 • วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 • อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์

  อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์

 • โครงการตลาดประชารัฐ

  โครงการตลาดประชารัฐ

 • พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

  พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.