เนื้อหา

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพิจิตร

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพิจิตร ไตรมาสที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2561      ดาวโหลดรูปเล่ม

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพิจิตร ไตรมาสที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2561     ดาวโหลดรูปเล่ม

 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพิจิตร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2561   ดาวโหลดรูปเล่ม

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพิจิตร ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม – ธันวาคม 2561       ดาวโหลดรูปเล่ม

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.