ข่าวทั้งหมด

ประชุมแผน

ประชุมแผน

20170831 01

20170831 02

20170831 03

20170831 04

20170831 05

20170831 06

20170831 07

20170831 08

20170831 09

20170831 10

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.