ข่าวทั้งหมด

ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและเยี่ยมชมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและเยี่ยมชมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

15 ตุลาคม 2560

 

      นายอดุลย์ บรรจงจัด สถิติจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์        รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะเดินทาง มากำกับและติดตามผลการดำเนินการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ        สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งเยี่ยมชมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ  ม.2  บ้านโนนปากแดง  ต.วังหลุม  อ.วชิรบารมี        จังหวัดพิจิตร

 

1508118894363

1508118884646

1508118903676

 

 

     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.