ข่าวทั้งหมด

เจ้าภาพถวายอาหารเพลและน้ำปานะ

เจ้าภาพถวายอาหารเพลและน้ำปานะ

         วันที่ 22 ตุลาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายอาหารเพลและน้ำปานะแก่      

พระนวกะที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ.วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร

*************************************************

1508833863165

1508833876158

1508833820857

1508833878229

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.