ข่าวทั้งหมด

ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

นายอดุลย์  บรรจงจัด  สถิติจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ร่วมวางพวงมาลาถวาย         ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยมหาราช) ซึ่งประดิษฐาน       ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร

*************************************************

1508833917708

1508833913729

1508833909182

1508833923444

1508833919566

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.