โครงการสำรวจประจำเดือน

 

มาดี...ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561

 

ลำดับที่

การสำรวจ

ระยะเวลาการสำรวจ
1

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (สรง.)

1 - 12 ม.ค.2561

2

สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2561 (ผนวก สรง.)

1 - 12 ม.ค. 256

3

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.)

7 - 20 ม.ค. 2561

4

สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

1 - 31 ม.ค. 2560

5

สำรวสภาวะทางสังคมและวัมนธรรม พ.ศ.2561

1 - 31 ม.ค. 2560

6

สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

1 - 31 ม.ค. 2561

7

สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

1 - 31 มค. 2561

8

สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561

1 - 10 ม.ค. 2561

 

 

มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.