ข่าวทั้งหมด

การสัมนาเชิงปฏิบัติการ

 

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 นายอดุลย์ บรรจงจัด สถิติจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้    นางสาวพงษ์ทิพย์ คิ้มแหน         ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

 

29122560

29122560 2

29012560 1 

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.