ข่าวทั้งหมด

การรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

 

 

      วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 นายอดุลย์ บรรจงจัด สถิติจังหวัดร่วมประชุมหารือการดำเนินงานสร้างการรับรู้การใช้

ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ร่วมกับ ตัวแทนจากสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร และตัวแทนจาก บริษัท ทีโอที จังหวัดพิจิตร

 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

 

123

1234

12345

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.