ข่าวทั้งหมด

ประชุมประจำเดือนและสรุปผลงาน

 

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 นายอดุลย์ บรรจงจัด สถิติจังหวัดพิจิตร ประชุมชี้แจงสรุปผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม 2560 และนางสาวพงษ์ทิพย์ คิ้มแหน ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้ให้ความรู้ในเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

1514960338831

1514960350379

1514960353187

1514960897099

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.