ข่าวทั้งหมด

พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

        วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 นายจรูญ จิตรจามีกร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดพิจิตร ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด (POC) ศาลากลางจังหวัดพิจิตรชั้น 4

1515045180341

1515044923285

1515045167467

1515045151442

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.