ข่าวทั้งหมด

โครงการตลาดประชารัฐ

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 นายอดุลย์ บรรจงจัด สถิติจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้

นางสาวพงษ์ทิพย์ คิ้มแหน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมเปิดโครงการตลาดประชารัฐ

ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ณ.ถนนคนเดินบางขี้นาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

1515382966680

1515383000420

1515382959833

1515382871189

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.