ข่าวทั้งหมด

อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์

 

 

 

             วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 นายอดุลย์ บรรจงจัด สถิติจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวพงษ์ทิพย์ คิ้มแหน   

          ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนร่วมอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

         มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง ไปประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดพิจิตร

         ศาลากลางจังหวัดพิจิตร(หลังเดิม)

26233248 585252445200139_895113147929430570_o

26173391 585252435200140_5676963575361805570_o

26173170 585252638533453_2995657694092542145_o

20180105 145250

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.