ข่าวทั้งหมด

วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 มกราคม 2561

     นายอดุลย์  บรรจงจัด สถิติจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ณ สนามภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธาน

1516250098723

1516250117234

1516250633056

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.