ข่าวทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

 

31 มกราคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ พร้อมด้วยนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  นายอดุลย์ บรรจงจัด สถิติจังหวัดพิจิตร และคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ กศน.ทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐทั้ง 397 หมู่บ้านในจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมไกรทอง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร

1517451704986

 

25610201 1

25610201 2

25610201 3

25610201 4

25610201 5

25610201 6

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.