ข่าวทั้งหมด

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายอดุลย์ บรรจงจัด สถิติจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวพงษ์ทิพย์ คิ้มแหน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร พ.ศ.2562-2564(ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.2562) ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสมภพ  สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

1518087333278

1518087337778

1518087333278

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.