การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมีนาคม2561
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์2561
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมกราคม2561
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนธันวาคม2560
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน2560
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนตุลาคม2560
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกันยายน2560
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนสิงหาคม2560
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกรกฎาคม2560
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมิถุนายน2560
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤษภาคม2560
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนเมษายน2560
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม2560
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์2560
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมกราคม2560
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม2559
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน2559
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนตุลาคม2559
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกันยายน2559
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนสิงหาคม2559
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกรกฏาคม2559
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมิถุนายน2559
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม2559
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน2559
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมีนาคม2559
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์2559
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมกราคม2559
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนธันวาคม2558
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน2558
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนตุลาคม2558
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกันยายน2558
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนสิงหาคม2558
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกรกฎาคม2558
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนมิถุนายน2558
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนพฤษภาคม2558
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนเมษายน2558
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนมีนาคม2558
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์2558
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนมกราคม 2558
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนธันวาคม 2557
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนตุลาคม 2557

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.