ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยศูนย์ราชการ 25
พิจิตรอาสาพัฒนาริมน้ำน่าน 26
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 26
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 43
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 34
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 27
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาศาลหลักเมือง 32
สภากาแฟชาละวัน 4.0 33
ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 24
ประกอบพิธีบวงสรวงเสาหลักเมือง และสักการะพระยาโคตระบองเทวราช 31
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 53
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 103
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรงาม 73
ตักบาตรรับอรุณบริเวณกำแพงแห่งความภักดี สืบสานประเพณีวิถีไทย 114
“สังคมเรา เราต้องดูแล” ขยายผลนโยบายรัฐบาล ไทยนิยม ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 96
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร 85
สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561 98
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ 88
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 79
อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์ 90
โครงการตลาดประชารัฐ 100
พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 103
ประชุมประจำเดือนและสรุปผลงาน 85
การรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ 95
การสัมนาเชิงปฏิบัติการ 81
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 150
เจ้าภาพถวายอาหารเพลและน้ำปานะ 183
ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและเยี่ยมชมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ 171
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ข้าว 393
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ 416
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ท่องเที่ยว 360
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ผู้สูงอายุ 357
ประชุมแผน 163
กิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 127
ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 135
กิจกรรมสวนป่าธนารักษ์ 116
โครงการตักบาตรรับอรุณ 261
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 253
การพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า(สภากาแฟชาละวัน) 330
เริ่มแล้วสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 329

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.