โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 8
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 70
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรงาม 45
ตักบาตรรับอรุณบริเวณกำแพงแห่งความภักดี สืบสานประเพณีวิถีไทย 76
“สังคมเรา เราต้องดูแล” ขยายผลนโยบายรัฐบาล ไทยนิยม ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 61
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร 65
สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561 75
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ 67
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 60
อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์ 65
โครงการตลาดประชารัฐ 76
พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 81
ประชุมประจำเดือนและสรุปผลงาน 64
การรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ 74
การสัมนาเชิงปฏิบัติการ 61
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 126
เจ้าภาพถวายอาหารเพลและน้ำปานะ 162
ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและเยี่ยมชมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ 149
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ข้าว 350
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ 361
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ท่องเที่ยว 307
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ผู้สูงอายุ 313
ประชุมแผน 134
กิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 106
ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 114
กิจกรรมสวนป่าธนารักษ์ 93
โครงการตักบาตรรับอรุณ 233
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 233
การพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า(สภากาแฟชาละวัน) 306
เริ่มแล้วสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 311

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.