ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและเยี่ยมชมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ 16
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ข้าว 135
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ 159
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ท่องเที่ยว 115
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ผู้สูงอายุ 125
ประชุมแผน 31
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 13
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 27
กิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 35
Big Cleaning Day 24
ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 46
กิจกรรมสวนป่าธนารักษ์ 19
โครงการตักบาตรรับอรุณ 147
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม.” 98
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 154
การพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า(สภากาแฟชาละวัน) 227
เริ่มแล้วสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 240

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.