pic 1

อสด.สามง่าม 14
อสด.อำเภอวชิรบารมี 12
อาสาสมัครดิจิทัล (อสด) 17
โครงการบำบัดทุกข์จังหวัดพิจิตร 14
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2564 10
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 186
โครงการคนละครึ่ง 87
แจ้งเลื่อนการทำสัมมะโนประชากรและเคหะ 2563 250
วันวิสาขบูชา 237
มาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 249
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพิจิตร 284
สร้างเครือข่ายภาคเอกชน 295
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย 211
สร้างเครือข่ายถาคประชาชน 196
ประสานงานสร้างเครือข่าย 240
ประสานงานสร้างเครือข่าย 236
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 239
ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับ มาดี...พิจิตร 266
สำรวจข้อมูล 238
วันงานแตงโม โชว์กรงนก 235
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 184
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากร อ.บึงนาราง 196
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากร อ.บางมูลนาก 176
เทศกาลวันมาฆบูชา 188
สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 219
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 253
มาดี มาละจร้าพ่อจ๋า แม่จ๋า 225
สร้างเครือข่ายสถิติ 280
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 223
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 290
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 333
ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส 353
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 302
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 290
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 273
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 279
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 277
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย 382
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า 328
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 316
ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 423
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 366
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 397
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 351
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 418
พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดพิจิตร 407
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน 397
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.สากเหล็ก ประจำเดือนมกราคม 2562 422
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.โพทะเล ประจำเดือน มกราคม 2562 511
สร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ 414
อบรมชี้แจงถ่ายทอดองค์ความรู้ 301
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 427
สำรวจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาว 482
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ข้าว 1159
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ 1165
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ท่องเที่ยว 1106
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ผู้สูงอายุ 1069

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.