pic 1

แจ้งเลื่อนการทำสัมมะโนประชากรและเคหะ 2563 165
วันวิสาขบูชา 160
มาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 169
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพิจิตร 209
สร้างเครือข่ายภาคเอกชน 228
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย 161
สร้างเครือข่ายถาคประชาชน 148
ประสานงานสร้างเครือข่าย 190
ประสานงานสร้างเครือข่าย 187
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 193
ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับ มาดี...พิจิตร 215
สำรวจข้อมูล 195
วันงานแตงโม โชว์กรงนก 178
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 143
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากร อ.บึงนาราง 147
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากร อ.บางมูลนาก 135
เทศกาลวันมาฆบูชา 147
สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 169
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 200
มาดี มาละจร้าพ่อจ๋า แม่จ๋า 177
สร้างเครือข่ายสถิติ 229
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 175
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 244
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 278
ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส 287
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 256
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 248
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 226
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 236
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 231
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย 326
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า 286
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 275
ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 370
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 321
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 352
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 308
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 375
พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดพิจิตร 364
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน 352
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.สากเหล็ก ประจำเดือนมกราคม 2562 361
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.โพทะเล ประจำเดือน มกราคม 2562 449
สร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ 366
อบรมชี้แจงถ่ายทอดองค์ความรู้ 257
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 383
สำรวจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาว 432
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ข้าว 1059
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ 1074
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ท่องเที่ยว 1019
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ผู้สูงอายุ 974

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.