ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 54
เจ้าภาพถวายอาหารเพลและน้ำปานะ 53
จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”Big Cleaning Day 52
ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและเยี่ยมชมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ 80
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ข้าว 227
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ 237
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ท่องเที่ยว 197
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ผู้สูงอายุ 208
ประชุมแผน 78
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 34
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 52
กิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 55
Big Cleaning Day 44
ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 63
กิจกรรมสวนป่าธนารักษ์ 43
โครงการตักบาตรรับอรุณ 173
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม.” 120
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 178
การพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า(สภากาแฟชาละวัน) 248
เริ่มแล้วสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 257

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.