pic 1

แจ้งเลื่อนการทำสัมมะโนประชากรและเคหะ 2563 41
วันวิสาขบูชา 37
มาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 43
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพิจิตร 64
สร้างเครือข่ายภาคเอกชน 91
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย 62
สร้างเครือข่ายถาคประชาชน 62
ประสานงานสร้างเครือข่าย 105
ประสานงานสร้างเครือข่าย 98
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 104
ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับ มาดี...พิจิตร 115
สำรวจข้อมูล 109
วันงานแตงโม โชว์กรงนก 77
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 55
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากร อ.บึงนาราง 59
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากร อ.บางมูลนาก 54
เทศกาลวันมาฆบูชา 59
สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 82
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 98
มาดี มาละจร้าพ่อจ๋า แม่จ๋า 95
สร้างเครือข่ายสถิติ 119
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 86
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 143
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 174
ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส 168
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 153
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 161
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 144
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 156
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 145
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย 222
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า 202
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 191
ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 273
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 232
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 261
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 226
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 291
พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดพิจิตร 278
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน 269
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.สากเหล็ก ประจำเดือนมกราคม 2562 270
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.โพทะเล ประจำเดือน มกราคม 2562 336
สร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ 283
อบรมชี้แจงถ่ายทอดองค์ความรู้ 176
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 297
สำรวจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาว 351
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ข้าว 909
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ 928
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ท่องเที่ยว 868
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ผู้สูงอายุ 826

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.