pic 1

ประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดพิจิตร1/2564 42
แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัด ในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติ 59
อสด.สามง่าม 70
อสด.อำเภอวชิรบารมี 69
อาสาสมัครดิจิทัล (อสด) 71
โครงการบำบัดทุกข์จังหวัดพิจิตร 54
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2564 49
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 225
โครงการคนละครึ่ง 155
แจ้งเลื่อนการทำสัมมะโนประชากรและเคหะ 2563 279
วันวิสาขบูชา 267
มาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 285
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพิจิตร 324
สร้างเครือข่ายภาคเอกชน 330
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย 237
สร้างเครือข่ายถาคประชาชน 219
ประสานงานสร้างเครือข่าย 267
ประสานงานสร้างเครือข่าย 264
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 269
ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับ มาดี...พิจิตร 297
สำรวจข้อมูล 266
วันงานแตงโม โชว์กรงนก 268
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 210
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากร อ.บึงนาราง 226
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากร อ.บางมูลนาก 207
เทศกาลวันมาฆบูชา 216
สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 245
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 292
มาดี มาละจร้าพ่อจ๋า แม่จ๋า 254
สร้างเครือข่ายสถิติ 314
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 251
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 318
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 370
ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส 387
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 332
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 317
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 304
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 303
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 298
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย 414
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า 358
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 343
ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 465
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 394
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 428
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 378
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 449
พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดพิจิตร 437
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน 425
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.สากเหล็ก ประจำเดือนมกราคม 2562 467
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.โพทะเล ประจำเดือน มกราคม 2562 550
สร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ 439
อบรมชี้แจงถ่ายทอดองค์ความรู้ 330
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 454
สำรวจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาว 511
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ข้าว 1219
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ 1222
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ท่องเที่ยว 1164
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ผู้สูงอายุ 1120

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.