สร้างเครือข่ายภาคเอกชน 21
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย 13
สร้างเครือข่ายถาคประชาชน 15
ประสานงานสร้างเครือข่าย 63
ประสานงานสร้างเครือข่าย 57
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 64
ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับ มาดี...พิจิตร 77
สำรวจข้อมูล 66
วันงานแตงโม โชว์กรงนก 29
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 28
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากร อ.บึงนาราง 25
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากร อ.บางมูลนาก 23
เทศกาลวันมาฆบูชา 28
สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 44
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 63
มาดี มาละจร้าพ่อจ๋า แม่จ๋า 62
สร้างเครือข่ายสถิติ 79
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 54
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 102
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 136
ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส 126
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 120
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 121
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 107
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 119
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 109
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย 180
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า 164
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 154
ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 212
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 197
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 220
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 191
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 256
พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดพิจิตร 239
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน 233
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.สากเหล็ก ประจำเดือนมกราคม 2562 237
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.โพทะเล ประจำเดือน มกราคม 2562 287
สร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ 257
อบรมชี้แจงถ่ายทอดองค์ความรู้ 147
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 262
สำรวจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาว 316
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ข้าว 846
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ 861
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ท่องเที่ยว 807
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ผู้สูงอายุ 763

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.