pic 1

ประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดพิจิตร1/2564
แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัด ในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติ
อสด.สามง่าม
อสด.อำเภอวชิรบารมี
อาสาสมัครดิจิทัล (อสด)
โครงการบำบัดทุกข์จังหวัดพิจิตร
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการคนละครึ่ง
แจ้งเลื่อนการทำสัมมะโนประชากรและเคหะ 2563
วันวิสาขบูชา
มาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพิจิตร
สร้างเครือข่ายภาคเอกชน
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย
สร้างเครือข่ายถาคประชาชน
ประสานงานสร้างเครือข่าย
ประสานงานสร้างเครือข่าย
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับ มาดี...พิจิตร
สำรวจข้อมูล
วันงานแตงโม โชว์กรงนก
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากร อ.บึงนาราง
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากร อ.บางมูลนาก
เทศกาลวันมาฆบูชา
สำมะโนประชากรและเคหะ 2563
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
มาดี มาละจร้าพ่อจ๋า แม่จ๋า
สร้างเครือข่ายสถิติ
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดพิจิตร
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.สากเหล็ก ประจำเดือนมกราคม 2562
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.โพทะเล ประจำเดือน มกราคม 2562
สร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ
อบรมชี้แจงถ่ายทอดองค์ความรู้
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
สำรวจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาว
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ข้าว
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ท่องเที่ยว
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ผู้สูงอายุ

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.