พัฒนาพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิจิตร
ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบายประจำเดือนตุลาคม 2561
“โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวบูรณาการจังหวัดพิจิตร”
“โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
อบรมชี้แจงถ่ายทอดองค์ความรู้
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เที่ยวชาละวัน ตามรอยหลวงพ่อเงิน
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
สำรวจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาว
การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ข้าว
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ท่องเที่ยว
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ผู้สูงอายุ

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.