ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยศูนย์ราชการ
พิจิตรอาสาพัฒนาริมน้ำน่าน
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาศาลหลักเมือง
สภากาแฟชาละวัน 4.0
ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ประกอบพิธีบวงสรวงเสาหลักเมือง และสักการะพระยาโคตระบองเทวราช
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรงาม
ตักบาตรรับอรุณบริเวณกำแพงแห่งความภักดี สืบสานประเพณีวิถีไทย
“สังคมเรา เราต้องดูแล” ขยายผลนโยบายรัฐบาล ไทยนิยม ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร
สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์
โครงการตลาดประชารัฐ
พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ประชุมประจำเดือนและสรุปผลงาน
การรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
การสัมนาเชิงปฏิบัติการ
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
เจ้าภาพถวายอาหารเพลและน้ำปานะ
ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและเยี่ยมชมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ข้าว
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ท่องเที่ยว
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ผู้สูงอายุ
ประชุมแผน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
กิจกรรมสวนป่าธนารักษ์
โครงการตักบาตรรับอรุณ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
การพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า(สภากาแฟชาละวัน)
เริ่มแล้วสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.