ข่าวทั้งหมด

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรงาม
ตักบาตรรับอรุณบริเวณกำแพงแห่งความภักดี สืบสานประเพณีวิถีไทย
“สังคมเรา เราต้องดูแล” ขยายผลนโยบายรัฐบาล ไทยนิยม ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร
สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.